Meglévő, illetve 2005. július 1. előtt szerződést kötött előfizetőink szabadon dönthetnek arról, hogy át kívánnak-e térni az új díjcsomagok valamelyikébe, azonban későbbi díjcsomagváltáskor már csak az új díjcsomagok közül választhatnak. Új előfizetőink csak az új díjcsomagok valamelyikére köthetnek szerződést. Az új díjcsomagokat, áraikat és a díjcsomagokban foglalt szolgáltatásokat megtalálják honlapunkon.