Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy társaságunk 2018.06.30. hatállyal módosítja Általános Szerződési Feltételeit.

Jogszabály változás miatt az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

 A módosítások nem keletkeztetnek Előfizető részére felmondási jogot.