Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton értesítjük, hogy az Elektro Prompt 2000 Kft. 2009. május 11-től módosítja a NapNet Internet-szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF). A módosításokat jogszabályi változások és az akciós díjcsomagok bevezetése indokolta. A változások kivonatát az alábbi dokumentumban találják meg:

http://www.napnet.hu/images/dokumentumok/aszf/napnet_aszf-internet_20090511_ertesito.pdf

Az új, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF letölthető a Szolgáltatások menüpontból, közvetlenül pedig az alábbi címen érhető el:

http://www.napnet.hu/images/dokumentumok/aszf/napnet_aszf-internet_20090511.pdf

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítása miatt az előfizető jogosult a szerződést az alábbi kivétellel jelen értesítést követő 15 napon belül a rendes felmondásra vonatkozó következmények figyelembevételével, azonnali hatállyal felmondani. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartamra igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti hátrányosan.

Az új szerződési feltételekkel kapcsolatos kérdésükkel forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz az ismert elérhetőségeken.