A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési jelszót az előfizetők időről időre megváltoztatják. Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy a jelszó idegen harmadik személyek tudomására juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az e-mail postaládák vagy más, az Előfizető által kezelt saját adatok illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válnak. 

 A jelszó megváltoztatására - minden költség nélkül – az internetes ügyfélszolgálat weboldalán (az ÁSZF 1.2. pontja) nyílik lehetőség. A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további információk az előbbiekben hivatkozott internetes oldalon találhatóak. 

 A jelszó illetéktelen harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét hálózati vírus is eredményezheti. Léteznek ugyanis olyan vírusok, amelyek nem törölnek adatokat, ellenben ismeretlen címzettek részére továbbítják az előfizetői adatokat, többek közt jelszavakat. A vírusok e-mailhez csatolt program fájlokban is eljuthatnak az előfizetőkhöz. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy minden olyan program fájl, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik az előfizetőhöz, törlésre kerüljön, az e-mail megnyitása nélkül. 

 A Szolgáltató a vírusok kiszűrése érdekében vírusirtó program telepítését javasolja az előfizetők számára. A Szolgáltató ezen felül vírusellenőrző rendszert üzemeltet a levelező kiszolgálón, mely a rajta átmenő levelek tartalmát ellenőrizve kiszűri a veszélyes kódokat. 

 A szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát és a személyes adatok biztonságát fenyegető technológiák elleni védekezés lehetőségére is kínál megoldást a Szolgáltató. A hivatkozott technológiák alkalmazása során is elsősorban a belépési azonosítók és jelszavak titokban tartása kerül veszélybe. A megfelelő védekezés egyszerű és hatásos eszköze a személyi tűzfalszoftverek használata. Ezek lényege abban áll, hogy minden az Internetről, bármely címről a felhasználó számítógépére küldött adat, információ először a tűzfalszoftverhez érkezik, majd a megfelelő biztonsági ellenőrzés után továbbengedi a többi program és végül a felhasználó számára. A tűzfalszoftver leggyakrabban a weboldalak használatával kapcsolatos biztonsági problémákat jelzi a felhasználó számára. A személyi tűzfalszoftver felhasználásával kapcsolatos minden további információt megtalál az adott szoftver gyártójának weboldalán. 

A Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül az Előfizető kérése és igénye esetén a fentiekben nem említett, a szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságának és a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében egyéb létező megoldásokról és lehetséges szolgáltatásokról is tájékoztatást nyújt, valamint megad minden szükséges információt és segítséget az előfizetők által önállóan végrehajtandó intézkedések maradéktalan teljesítése érdekéhen.