A SolarTeam végződtetését az N-System távközlési Kft. végzi.

2014.január 1.
SIP IP összekapcsolódás esetén (BIX) csúcsidő 0,4Ft+ÁFA
SIP IP összekapcsolódás esetén (BIX) csúcsidőn kívül 0,4Ft+Áfa
 

2018.július 1.
SIP IP összekapcsolódás esetén (BIX) csúcsidő 0,26Ft+ÁFA

SIP IP összekapcsolódás esetén (BIX) csúcsidőn kívül 0,26Ft+Áfa

 

Hirdetmény

Hatályos: 2010. december 1-től.

A díjszabásban említett árak tartalmazzák a 27 %-os áfát. Az alapszolgáltatások havi díja közvetített szolgáltatást tartalmaz.

I. Alapszolgáltatások

I.1. Hozzáférési pont kiépítése
- 1 éves hűségnyilatkozattal: 8 000 Ft
- 2 éves hűségnyilatkozattal: 5 000 Ft
- Hűségnyilatkozat nélkül: 15 000 Ft

A bekötési díjak általános esetre vonatkoznak. Amennyiben, a vevőegység felszereléséhez külön tartószerkezet szükséges, annak áráról kollégánk a helyszíni felmérés során ad tájékoztatást.

I.2. Előfizetői szolgáltatások

"Napnet" csomagok igénybe vehetők Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Szatymaz, Zákányszék, Zsombó településeken:

 

Szolgáltatások  Csomag Napnet2 napnet4 napnet5 Napnet8
Postaláda 3 db 3 db 3 db 3 db
Postaláda-terület 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
Web tárhely 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
Maximális
sávszélesség (le/feltöltés)
2048/512
kbps
4096/768 kbps 5120/1024 kbps 8192/2048 kbps
Garantált sávszélesség
(le/feltöltés)
 512/128 kbps  768/192 kbps  1024/192 kbps  2048/512 kbps
Hűségkedvezmény
nélkül
 Havidíj  3 950 Ft  4 950 Ft  5 950 Ft  7 950 Ft

 A díjcsomagok korlátlan adatforgalmat biztosítanak.

II. Kiegészítő szolgáltatások havi díjai

Plusz postaláda igénylés: 500 Ft / db / hó
Plusz postaláda tárhely igénylés: 130 Ft / 100 MB / db / hó
Szolgáltatás Előfizető kérésére történő szüneteltetése: 1 000 Ft / hó
Fix, publikus IP cím: 3 000 Ft / hó


III. Egyéb eseti, adminisztrációs díjak

Szerződésmódosítás, csomagváltás díja: 500 Ft
Visszakapcsolási díj, ha az Előfizető kérte a szüneteltetést: 2 000 Ft
Szolgáltatáskorlátozás feloldási díja: 5 000 Ft
Kiszállási költség (kiszállási díj + 1 óra munkadíja): 4 500 Ft
Kiszállás esetén a munkadíj a 2. órától: 3 200 Ft / óra
Szolgáltatás-hozzáférési pont áthelyezésének munkadíja: 8 000 Ft
Átírás díja: 2 500 Ft
Előfizető értesítésének díja, számlamásolat díja: 500 Ft
Felszólító levél díja: 500 Ft


IV. Egyéb kiegészítő szolgáltatások

Domain név regisztrálás, átjegyzés (.HU TLD): 2 500 Ft / db
Domain TOTÁL szolgáltatáscsomag (tartalmazza a domain regisztráció, fenntartás, az elsődleges és másodlagos DNS szerver szolgáltatás díjait): 5 000 Ft / domain / év

További szolgáltatások díjait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

1. Az Előfizető személyes adatai

Amennyiben az Előfizető személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a Szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez, s ezen személy a szolgáltatás segítségével jelen etikai kódexet sértő magatartást tanúsít, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott bejelentkezési azonosítóról történt hozzáférésen a szolgáltatást korlátozza, vagy azonnali hatállyal megszüntesse.

Szolgáltató az Előfizető személyes adatainak védelméhez minden számára lehetséges módon hozzájárul - az Előfizetőt ügyfélszolgálatán tanácsokkal látja el, weboldalán a védelemhez hozzájáruló programokat tesz közzé. Szolgáltató kijelenti, hogy előfizetőinek saját számítógépeit, illetve hálózati kapcsolatát a rosszindulatú tevékenységekkel szemben védeni a fentieken túl nem áll módjában.
 

2. Az Internet-használat etikettjével ellentétes tevékenységek

 

2.1. E-mail

 

Nem megengedett

 • a Szolgáltató hálózatának és/vagy hálózati eszközeinek felhasználásával nagy mennyiségű (32 db feletti) e-mail küldése olyan címekre, amelyeknek tulajdonosaival a küldő nem áll személyes vagy kétoldalú üzleti kapcsolatban, vagy a címek tulajdonosai nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mailt megkapják (SPAM)
 • olyan e-mail küldése, amely feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik
 • olyan e-mail küldése, amely vírussal, vagy más káros kódrészlettel fertőzött csatolt állományt tartalmaz
 • olyan e-mail küldése, amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzettek vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet
 • olyan e-mail küldése, amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó vagy azt megvalósító, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail
 • olyan e-mail küldése, melynek fogadó oldalon történő letöltési ideje az ésszerűség határait túllépi, ezzel terhelést okozva mind a Szolgáltató, mind a címzett számítógépében (pl. több óra).

2.2. Jogosulatlan adatszerzés, -küldés, behatolás

Nem megengedett
 • az Internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve Internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet
 • az Internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatuk, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet
 • az Internet használók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az Előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja
 • mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati megosztások, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
2.3. Közzététel

Nem megengedett

 • jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sértő adatok, anyagok, dokumentumok, programok a Szolgáltató szerverén történő tárolása, hálózatán való továbbítása
 • a Szolgáltató hálózatán a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő tartalom tárolása vagy továbbítása. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó vagy azt megvalósító, illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom
 • olyan adatok, információk a Szolgáltató szerverén történő tárolása vagy hálózatán való továbbítása, amelyek az Alkotmányba vagy a hatályos jogszabályokba ütköznek; az Előfizető által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.
A fenti szabályok Előfizető általi megsértése az előfizetett szolgáltatás korlátozását vagy a szolgáltatásból való azonnali kizárást vonhatja maga után. Amennyiben a fenti szabályokat nem a Szolgáltató előfizetője sérti meg, de a tevékenység Szolgáltató előfizetőinek vagy magának a Szolgáltatónak kárára történik, a Szolgáltató értesíti a szabályok megsértőjének szolgáltatóját és javasolja a szolgáltatásból való kizárását. Abban az esetben, ha a Szolgáltató eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevő kilétére fényt derítsen, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel beszüntetéséről.
 A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési jelszót az előfizetők időről időre megváltoztatják. Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy a jelszó idegen harmadik személyek tudomására juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az e-mail postaládák vagy más, az Előfizető által kezelt saját adatok illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válnak. 

 A jelszó megváltoztatására - minden költség nélkül – az internetes ügyfélszolgálat weboldalán (az ÁSZF 1.2. pontja) nyílik lehetőség. A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további információk az előbbiekben hivatkozott internetes oldalon találhatóak. 

 A jelszó illetéktelen harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét hálózati vírus is eredményezheti. Léteznek ugyanis olyan vírusok, amelyek nem törölnek adatokat, ellenben ismeretlen címzettek részére továbbítják az előfizetői adatokat, többek közt jelszavakat. A vírusok e-mailhez csatolt program fájlokban is eljuthatnak az előfizetőkhöz. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy minden olyan program fájl, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik az előfizetőhöz, törlésre kerüljön, az e-mail megnyitása nélkül. 

 A Szolgáltató a vírusok kiszűrése érdekében vírusirtó program telepítését javasolja az előfizetők számára. A Szolgáltató ezen felül vírusellenőrző rendszert üzemeltet a levelező kiszolgálón, mely a rajta átmenő levelek tartalmát ellenőrizve kiszűri a veszélyes kódokat. 

 A szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát és a személyes adatok biztonságát fenyegető technológiák elleni védekezés lehetőségére is kínál megoldást a Szolgáltató. A hivatkozott technológiák alkalmazása során is elsősorban a belépési azonosítók és jelszavak titokban tartása kerül veszélybe. A megfelelő védekezés egyszerű és hatásos eszköze a személyi tűzfalszoftverek használata. Ezek lényege abban áll, hogy minden az Internetről, bármely címről a felhasználó számítógépére küldött adat, információ először a tűzfalszoftverhez érkezik, majd a megfelelő biztonsági ellenőrzés után továbbengedi a többi program és végül a felhasználó számára. A tűzfalszoftver leggyakrabban a weboldalak használatával kapcsolatos biztonsági problémákat jelzi a felhasználó számára. A személyi tűzfalszoftver felhasználásával kapcsolatos minden további információt megtalál az adott szoftver gyártójának weboldalán. 

A Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül az Előfizető kérése és igénye esetén a fentiekben nem említett, a szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságának és a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében egyéb létező megoldásokról és lehetséges szolgáltatásokról is tájékoztatást nyújt, valamint megad minden szükséges információt és segítséget az előfizetők által önállóan végrehajtandó intézkedések maradéktalan teljesítése érdekéhen.